مراکز توانبخشی یاسوج

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتاردرمانی باران یاسوج خصوصی روبروی کلینیک شهید مفتح روبروی دبیرستان حضرت مریم
مرکز گفتاردرمانی سجاد محسنیان یاسوج خصوصی خ معلم شاهد 22 کلینیک کاردرمانی نو توان
مرکز توانبخشی نوتوان یاسوج خصوصی بلوار امام خمینی گلستان۱ پلاک ۲
مرکز کاردمانی نو توان یاسوج خصوصی خ معلم شاهد 22 کلینیک کاردرمانی نو توان
کاردرمانی نور یاسوج خصوصی خیابان معلم ۲- نبش سردار ۳
موسسه توانبخشی یلدا یاسوج خصوصی روبروی بیمارستان شهید بهشتی انتهای کوچه داروخانه دکتر بهور موسسه توانبخشی یلدا ( بیان)