مراکز توانبخشی شهرکرد

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز جامع توانبخشی 12 آذر شهر کرد
مجتمع توانبخشی 12 اذر شهر کرد خصوصی دروازه فارسان خ شهید مطهری مجتمهع جامع توانبخشی 12 اذر
مرکز کاردرمانی زهرا ستاری شهر کرد خصوصی جمعیت هلال احمر
مرکز جامع توانبخشی 12 اذر شهر کرد خصوصی مرکز جامع توانبخشی 12 آذر
مرکز کاردرمانی رویش شهرکرد خصوصی چهار راه فصیحی-طبقه ی زیرین آزمایشگاه مهر
کلینیک توانبخشی پرواز شهر کرد دولتی میدان انقلاب .خیابان ملت .کوچه 47 پلاک یک