مراکز توانبخشی سمنان

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز کاردرمانی محسن شادفر سمنان خصوصی خ 17 شهریور غربی خ امام رضا مجتمع 17 شهریور
مرکز کاردرمانی هلال احمر سمنان خصوصی بلوار شهید نوروزی جنب پل محل شاهدین ساختمان پزشکان بوعلی
مرکز کاردرمانی حسین علی بخشی سمنان خصوصی بلوار دستغیب خ سوم پ 209
مرکز گفتاردرمانی آزاده مداح سمنان خصوصی میدان مطهری بلوار مدرس بعد از چهارراه ورزش مدرسه امید نجات
مرکز جامع توانبخشی هلال سمنان سمنان دولتی بلوار امیر کبیر جنب پل محب شاهدین ساختمان پزشکان بوعلی