مراکز توانبخشی ساوه

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک کاردرمانی همراز ساوه دولتی خ مطهری نبش کوچه 37 كوچه شفق
مرکز کاردرمانی محمد همایی ساوه خصوصی خ امام خمینی کوی بانک مرکزی روبروی ساختمان تخت جمشید
مرکز جامع توانبخشی میثم باقری نیا ساوه دولتی خیابان شهید بهشتی.اول جاده شهرک هدایت.جنب مدرسه مشعل هدایت دفتر سابق امام جمعه.
مرکز کاردرمانی بهتوان ساوه خصوصی خ امام ک طباطبایی ساختمان پردیس واحد۱۱
کلینیک توانبخشی ساعی نور ساوه خصوصی طالقانی 48-مرکز ساعی نور
مرکز کاردرمانی بهشت ساوه خصوصی میدان آزادی،بلوار بهار (نرسیده به خ بهزیستی) کوچه شهید دوم،کاردرمانی بهشت،۰۸۶۴۲۴۷۳۲۰۰