مراکز توانبخشی نیشابور

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتاردرمانی هدی نعیمی نیشابور خصوصی خ امام خمینی ساختمان مشعوفی