مراکز توانبخشی مرودشت

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتار درمانی پریسا محمدی مرودشت خصوصی خیابان امیرآباد (هفت تیر)، خیابان شهید نامجو، مجتمع پزشکی پرشیا (امیریان سابق)، طبقه اول، واحد 5
کلینیک گفتاردرمانی فاطمه یوسفی مرودشت خصوصی خیابان انقلاب.کوچه تلفنخانه قدیم(کنار پاساژ انقلاب)
کلینیک گفتاردرمانی ساجد صالحی مرودشت خصوصی خیابان هفت تیر(امیرآباد)، خیابان شهید نامجو، مجتمع پزشکی امیریان، طبقه اول، واحد 8