مراکز توانبخشی ماهشهر

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک کاردرمانی قائم ماهشهر خصوصی میدان امام خمینی، فرعی قبل از خیابان منتظری، کوچه شهید خاکی، جنب پارکینگ شهرداری