مراکز توانبخشی لنگرود

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتاردرمانگر گویا لنگرود خصوصی خیابان امام خمینی جنب داروخانه دکتر یگانه کوچه رزاقی بالای آزمایشگاه دکتر هاشم پور