مراکز توانبخشی جهرم

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز گفتاردرمانی رویش جهرم خصوصی خیابان 22 بهمن،ساختمان پزشکی حکیم،جنی بانک مسکن،طبقه سوم،واحد 10