مراکز توانبخشی اسلام شهر

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز کاردرمانی آیتن اسلامشهر خصوصی کوچه اول باغ فیض و زرافشان پلاک 55 طبقه دوم واحد 4
مرکز کاردرمانی اسلامشهر اسلامشهر خصوصی روبروی باغ فیض، انتهای خ امام محمد باقر، شهرک انبیاء، بهشت ۱۰، پلاک۵
کلینیک توانبخشی سادات اسلامشهر خصوصی سرنوری، کوچه طهماسبی، پلاک 28