مراکز توانبخشی ایلام

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک کاردرمانی امید ایلام خصوصی چهارراه رسالت کلینیک امید
مرکز توابخشی آوا ایلام خصوصی خ فردوسی جنب بانک صادرات توانبخشی اوا
مرکز کاردرمانی وفا رشیدی ایلام خصوصی چهارراه رسالت کلینیک امید
مرکز کاردرمانی بهزاد حاجی بیگی ایلام مصلی ساختمان مهر طبقه اول واحد اول
کلینیک گفتاردرمانی کریمی ایلام خصوصی خیابان خرمشهر - کوچه شهید رشیدی