مراکز توانبخشی گنبدکاووس

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتار درمانی عبد الرحمن افق گنبد کاووس خصوصی خ حافظ جنوبی کوچه 13 ساختمان جواد الایمه