مراکز توانبخشی فولاد شهر

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک کاردرمانی شفا فولادشهر خصوصی روبروی بانک مهر ایران پشت گلفروشی جنب دانشکده هنر دانشگاه امین