مراکز توانبخشی دزفول

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتاردرمانی شیوا مسعودی نژاد دزفول خصوصی خ طالقانی کوچه دیابتی طبقه دوم