مراکز توانبخشی بیرجند

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتاردرمانی اوا بیرجند خصوصی خ طالقانی روبروی بیمارستان امام رضا کلینیک قایم
کلینیک گفتار درمانی حیدر موذن بیرجند خصوصی خ طالقانی طالقانی7
کلینیک گفتاردرمانی رویا نصر ابادی بیرجند خصوصی خ طالقانی طالقانی 11طبقه فوقانی ازمایشگاه پارس
کلینیک کاردرمانی شفا بیرجند طالقانی 11 کلینیک کاردرمانی شفا
مرکز کاردرمانی رشد بیرجند خصوصی طالقانی 13 مرکز رشد
مرکز کاردرمانی شفا بیرجند خصوصی کلینیک کاردرمانی شفا طالقانی 11
کلینیک کاردرمانی سینا بیرجند خصوصی خیابان طالقانی، طالقانی 3، مجتمع پزشکی کیمیا