مراکز توانبخشی بندرعباس

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز کاردرمانی میلاد بندر عباس خصوصی بین چهارراه فاطمیه و پاساژ طباطبایی کوچه بینش۱۰ ساختمان صدرا ط چهارم
مرکز گفتاردرمانی آوای فرشتگان بندرعباس خصوصی خیابان زیباشهر خیابان حافظ -نبش کوچه ابرار8 8
کلینیک کاردرمانی پویا بندر عباس خصوصی خ سید جمال الدین اسد ابادی چهارراه سازمان ساختمان ناصر طبقه 2
کلینیک گفتاردرمانى مركزى هرمزگان بندرعباس خصوصی خيابان سيد جمال،بين چهارراه فاطميه و پاساژه طباطبايي-كوچه بينش ١٠-پشت فرش شيوا -ساختمان صدرا-طبقه دوم