مراکز توانبخشی اردبیل

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز کاردرمانی لیلی اکبری فرد دستگیر اردبیل سرچشمه کوی یاسمن جنب داروخانه دکتر اکبر پو
مرکز کاردرمانی رشد اردبیل خصوصی میدان سرچشمه کوی مسجد سرچشمه کلینیک کاردرمانی رشد
مرکز گفتاردرمانی گویا اردبیل خصوصی پشت مسجد سرچشمه گفتار درمانی گویا
مرکز گفتار درمانی الهام صبوری اردبیل خصوصی میدان شریعتی به طرف پل هفت چشمه کوچه شهید اسماعیل فتحی ساختمان 38
مرکز گفتار درمانی نسترن عباسی با هنر اردبیل خصوصی خ 30متری روبروی بیمارستان ارتا کوچه طوی