مرکز توانبخشی تلاش

نام مرکز: مرکز توانبخشی تلاش
نوع مجوز: مرکز جامع توانبخشی
خدمات: توانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی
سطح سنی: کودکان
نوع مرکز: خصوصی
مدیریت: دکتر بابک کاشفی مهر
  آدرس: تبریز، خ ثقت الاسلام- خ عارف - ابتدای کوچه توکلی پلاک 4
 تلفن تماس:
4135237090
وب سایت: http://www.talashrehab.ir
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.