مرکز کاردرمانی حسین راستی

نام مرکز: مرکز کاردرمانی حسین راستی
نوع مجوز: مرکز کاردرمانی
خدمات: کاردرمانی
سطح سنی: کودکان , بزرگسالان
نوع مرکز: خصوصی
مدیریت: حسین راستی
  آدرس: مشهد، احمد اباد خ عدالت ابتدای عدالت 2 پ 72 توانبخشی نوین
 تلفن تماس:
38420543
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.