مرکز کاردرمانی اسماعیل احمدیان

نام مرکز: مرکز کاردرمانی اسماعیل احمدیان
نوع مجوز: مرکز کاردرمانی
خدمات: کاردرمانی
سطح سنی: کودکان , بزرگسالان
نوع مرکز: خصوصی
مدیریت: اسماعیل احمدیان میانده (اطلاعات بیشتر)
  آدرس: مشهد، معلم 12 بین 24 و 26 پ 84
 تلفن تماس:
6097445
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.