جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر حاجیان - تهران

نام داروخانه: دکتر حاجیان
  آدرس: تهران، افسریه شهرک حاجیان (شهرک کاروانـ) -20متری امام خمینی جنب درمانگاه امام سجاد
 تلفن تماس:
02133474798
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تهران