جستجوی داروخانه

داروخانه خاور(سمیعی) - تبریز

نام داروخانه: خاور(سمیعی)
  آدرس: تبریز، خیابان آبرسان - اول بلوار شهریار
 تلفن تماس:
04136581097
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز