جستجوی داروخانه

داروخانه آذربایجان(دکتر یزدانشناس) - تبریز

نام داروخانه: آذربایجان(دکتر یزدانشناس)
  آدرس: تبریز، خیابان ارتش جنوبی - روبروی دفتر هواپیمائی
 تلفن تماس:
04135565255
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز