جستجوی داروخانه

داروخانه خیام(نیازمند) - تبریز

نام داروخانه: خیام(نیازمند)
  آدرس: تبریز، خیابان شریعتی - چهارراه 17شهریور
 تلفن تماس:
04135550932
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز