جستجوی داروخانه

داروخانه داخل بیمارستان الزهرا - تبریز

نام داروخانه: داخل بیمارستان الزهرا
  آدرس: تبریز، خیابان ارتش- چهارراه باغشمال 
 تلفن تماس:
04135560627
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز