جستجوی داروخانه

داروخانه بابک(احمدی -داروساز) - تبریز

نام داروخانه: بابک(احمدی -داروساز)
  آدرس: تبریز، خیابان شهرک نور
 تلفن تماس:
04134461211
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز