جستجوی داروخانه

داروخانه پارس(دکتر ابوالفتحی) - تبریز

نام داروخانه: پارس(دکتر ابوالفتحی)
  آدرس: تبریز، جاده ائل گلی - فلکه گلشهر -به طرف گلشهر
 تلفن تماس:
04133803020
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز