جستجوی داروخانه

داروخانه داخل بیمارستان 29 بهمن(تامین اجتماعی) - تبریز

نام داروخانه: داخل بیمارستان 29 بهمن(تامین اجتماعی)
  آدرس: تبریز، بلوار 29بهمن
 تلفن تماس:
04133305106
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز