جستجوی داروخانه

داروخانه پویا(دکتر فیض خواه) - تبریز

نام داروخانه: پویا(دکتر فیض خواه)
  آدرس: تبریز، خیابان آزادی - چهارراه طالقانی
 تلفن تماس:
04135411565
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز