جستجوی داروخانه

داروخانه آفتاب(دکتر گیتی محبی) - تبریز

نام داروخانه: آفتاب(دکتر گیتی محبی)
  آدرس: تبریز، کوی ولیعصر - خیابان آذربایجان - روبروی اداره منکرات
 تلفن تماس:
04133304470
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز