جستجوی داروخانه

داروخانه داخل بیمارستان 522 (ارتش جمهوری اسلامی) - تبریز

نام داروخانه: داخل بیمارستان 522 (ارتش جمهوری اسلامی)
  آدرس: تبریز، تقاطع ارتش جنوبی
 تلفن تماس:
04135421571
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز