جستجوی داروخانه

داروخانه آپادانا(دکتر نکویی-نباتی) - شیراز

نام داروخانه: آپادانا(دکتر نکویی-نباتی)
  آدرس: شیراز، استقلال- روبروی خیابان انصار
 تلفن تماس:
07138302610
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز