جستجوی داروخانه

داروخانه پردیس - شیراز

نام داروخانه: پردیس
  آدرس: شیراز، میدان شاهزاده قاسم- کوچه مسجد فاموری- درمانگاه ابوتراب
 تلفن تماس:
07137381411
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز