جستجوی داروخانه

داروخانه بوستان - شیراز

نام داروخانه: بوستان
  آدرس: شیراز، بلوار مدرس- خیابان شهید دوران- روبروی مدرسه سربازان اسلام
 تلفن تماس:
07137206737
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز