جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر طاهری - سنندج

نام داروخانه: دکتر طاهری
  آدرس: سنندج، خیابان آبیدر- داخل ساختمان پزشکان 505
 تلفن تماس:
08733238831
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی کردستان