جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان امام زمان - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان امام زمان
  آدرس: مشهد، خیابان سرخس
 تلفن تماس:
05133652000
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد