جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان جواد الائمه - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان جواد الائمه
  آدرس: مشهد، طبرسی
 تلفن تماس:
05133682135 , 05133682139
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد