جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان ام البنین - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان ام البنین
  آدرس: مشهد، خیابان آزادی
 تلفن تماس:
05132231061 , 05132231067
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد