جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان آریا - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان آریا
  آدرس: مشهد، گلستان شرقی
 تلفن تماس:
05132229094 , 05132229098
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد