جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان امید - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان امید
  آدرس: مشهد، خیابان کوهسنگی
 تلفن تماس:
05138428621
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد