جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان شریعتی - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان شریعتی
  آدرس: مشهد، بلوار شاندیز طرقبه
 تلفن تماس:
05135510010
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد