جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان پاستور نو - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان پاستور نو
  آدرس: مشهد، احمد آباد
 تلفن تماس:
05138410244 , 05138410246
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد