جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر یزدانی - مراغه

نام داروخانه: دکتر یزدانی
  آدرس: مراغه، خبایان معلم شمالی - جنب کلینیک 29 فروردین
 تلفن تماس:
04137255004
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز