جستجوی داروخانه

داروخانه آرائی - هشترود

نام داروخانه: آرائی
  آدرس: هشترود، چهارراه امام - جنب مسافر خانه نوائی
 تلفن تماس:
04152622580
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز