جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر صادقیان - اصفهان

نام داروخانه: دکتر صادقیان
  آدرس: اصفهان، پل سرهنگ - خیابان معراج - بین چهارراه عباس ابادو گاز - روبروی بانک صادرات
 تلفن تماس:
03133654599
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان