جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر میر محمد صادقی(وحید) - اصفهان

نام داروخانه: دکتر میر محمد صادقی(وحید)
  آدرس: اصفهان، چهارباغ بالا - جنب خیابان بهار آزادی
 تلفن تماس:
03136244331
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان