جستجوی داروخانه

داروخانه آذربایجان(خیالی-داروساز) - بناب

نام داروخانه: آذربایجان(خیالی-داروساز)
  آدرس: بناب، خیابان شهید مطهری - جنب بانک ملی
 تلفن تماس:
04137722454
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز