داروخانه های تبریز


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ملت(دکتر ثوابی) روزانه تبریز تبریز ,خ قراملک
یاس( دکتر پیرزاده) روزانه تبریز چهارراه آبرسان، جنب هتل گسترش