داروخانه های شیراز


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دارگن شبانه روزی شیراز میدان ولیعصر
دکتر مباشر روزانه شیراز چهارراه ستارخان-ابتدای مطهری-حنب مجتمع صدگل
دکتر مع الحق روزانه شیراز دروازه اصفهان
آلمانی روزانه شیراز توحید