داروخانه های سراب

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
حبشی(داروساز) روزانه سراب خیابان امام - چهارراه مرکزی
داخل بیمارستان امام خمینی شبانه روزی سراب خیابان امام - نرسیده به میدان 7تیر
درمانگاه دکتر نظیری روزانه سراب خیابان قدس - داخل درمانگاه نظیری
دکتر جوادی روزانه سراب خیابان فردوسی شرقی
دکتر شیرازی روزانه سراب خیابان فردوسی
دکتر فولادی شبانه روزی سراب خیابان فردوسی شرقی - نرسیده به مسجد زینبیه
دکتر مطلوبی روزانه سراب خیابان فردوسی
دکتر نیازی روزانه سراب خیابان فردوسی
شفا (دکتر نهانی) روزانه سراب خیابان شهید مطهری